Concept schoolgids 2017-2018

Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden. Het betreft een conceptversie. De definitieve versie wordt na instemming van de MR op de website geplaatst onder het kopje Organisatie – Schoolgids.

CONCEPT Schoolgids 2017-2018