Zorggids

In de zorggids staat in beschreven hoe wij de zorg op onze school organiseren en inrichten.
Wij hebben onze zorgstructuur gebaseerd op de 1-zorgroute van WSNS+ De 1-zorgroute van WSNS+ bestrijkt de interne zorg op groeps- en schoolniveau en de externe zorg.

In dit document is o.a. beschreven hoe de, recente, onderwijsontwikkelingen vorm gegeven
worden binnen de leerlingenzorg op de Prins Willem Alexander School en hoe wij de vorderingen op leerling-, groeps- en schoolniveau volgen en bewaken.

De zorggids is samengesteld door de IB’ er en de directeur. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.

De zorggids wordt ieder jaar geactualiseerd.

Via onderstaande link kunt u de zorggids downloaden:
Zorggids PWA Eext 2015-2016.