Nieuwsbrief GMR oktober 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 19 oktober – Invulling secretarisrol GMR – Invulling vacature RvT – Jaarstukken 2016 – Toekomst GMR …

Notulen OR (10-12-2014)

Onderwerpen van deze vergadering: – Schoolsport – Financiën – Sinterklaas – Kerstviering – PR/Nieuwsbrief

Notulen OR (04-11-2014)

Onderwerpen van deze vergadering: – Schoolsport – Jaarlijkse ouderavond – Afscheid OR leden – Project boerderij – Sinterklaas – Kerst – Functies/commissies/schoolreis …

Notulen OR (01-10-2014)

Onderwerpen van deze vergadering: – Schoolsport – Financieel – Zakelijke ouderavond – Project commissie – Sint commissie – Nieuwsbrief/PR

Notulen OR (03-09-2014)

Onderwerpen van deze vergadering: – Schoolsport – Financieel – Zakelijke ouderavond – Commissies – Nieuwsbrief/PR