Prins Willem Alexanderschool

In het boek ‘Eext van ‘t Haltie tot in ‘t Wit’ wordt vrij uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het onderwijs in Eext.

In het jaar 1648 komt de eerste schoolmeester naar Eext, Timon Janszoon. Per jaar ontvangt hij 17 stuivers per leerling, vrije huisvesting en de kost bij de leerlingen thuis. Hoewel het onderwijs in die tijd een zaak van de kerk was, de schoolmeester was tegelijkertijd kerkdienaar, werd het bekostigd door de burgerlijke gemeenschap. De ouders moesten betalen, tot het moment dat het kind kon lezen en schrijven en weet had van de geloofsbeginselen en de catechismus.

In het begin van de 20ste eeuw werd de onderwijstaak gescheiden van de kerkelijke functies. In Eext was toen een vaste bijschool binnen de gemeente Anloo. Het schoolgebouw heeft op verschillende locaties in het dorp Eext gestaan. Als in 1922 het aantal leerlingen is gestegen tot 130 moet er weer uitgekeken worden naar een andere plek en die werd gevonden aan ‘t Witzand.

Na de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 werden de toenmalige kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de huidige basisschool. Het is uiteindelijk 1992 als hiervoor het nieuwe, vier lokalen tellende schoolgebouw wordt gerealiseerd. Dit gebeurde op grond van het aantal van 100 leerlingen van toen. De school groeide vervolgens snel. Een verbouwing werd noodzakelijk en werd uitgevoerd in 2003. In 2010 is de multifunctionele ruimte op de tweede verdieping gerealiseerden in 2013 is de ruimte van de voormalige peuterspeelzaal bij de school betrokken.