Onderwijs & Methodes

Methodes

We werken op de PWA voor de meeste vakgebieden met zogenaamde methodes: een combinatie van leerboeken, werkboeken en software. Deze methodes geven de leerkracht en leerlingen de nodige houvast in het dagelijks onderwijs. Door het gebruik van deze materialen weten we als school zeker dat we voldoen aan alle wettelijke eisen (oa. de kerndoelen) en hebben onze leerkrachten meer tijd om het onderwijs nóg meer op maat te maken voor de leerlingen.

De methode is in principe leidend in de dagelijkse praktijk, maar leerkrachten wijken af van de methode als de behoefte van een leerling of groep hier om vraagt. We gebruiken op het moment onderstaande methodes:


Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen, Kim-versie

Uitgeverij Zwijsen


Rekenen

Wereld in Getallen 4

Uitgeverij Malmberg


Taal en Spelling

Taalverhaal.nu

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

Een product van CED-groep


Wereldoriëntatie

DaVinci

Da Vinci academie


Techniek

Techniektorens

Techniektorens


Verkeer

Wijzer door het Verkeer

Uitgeverij Noordhoff


Engels

Take it easy!

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff


Sociaal Emotioneel

Vreedzame school

CED-groep


Studievaardigheden

Blits

Uitgeverij Delubas


Expressieve vakken

Moet je doen

Uitgeverij Thieme Meulenhoff