OR

De OR is een groep enthousiaste ouders die enerzijds nastreeft om het op en om school zo aangenaam mogelijk te maken voor leerlingen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de OR veel met de school samenwerken. Anderzijds streeft de OR naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school. De ouderraad van de PWA bestaat uit zeven ouders en twee leerkrachten:

Ouders
Karina Schuurke (voorzitter)
Remi van Beekum  (secretaris)                                                                                                                                      Charysse Moens (penningmeester)
Willemien Nijstad (lid)
Wietske Sijbesma (lid)
Anja Bruggink (lid)
Hendrika Dijkman (lid)

Namens het team
Alie Sanders
Yvonne Zweep