Inspectierapport

Donderdag 28 januari 2016 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek bestond uit:

  • vooraf: analyse van documenten (groepsplannen, weekplannen, toets analyses, trend analyses van de toets resultaten, schoolplan, schooljaarplan etc)
  • lesobservaties in 5 groepen, inclusief een nagesprek met de directeur
  • gesprek met de leerkrachten
  • gesprek met de IB-er en de directeur
  • presentatie van de bevindingen aan team PWA en bestuur Stichting PrimAH

Conclusie van de inspecteur:
De onderwijsinspectie waardeert de kwaliteit van onderwijs op de PWA als VOLDOENDE.
De onderwijsinspectie werkt met drie arrangementen: zeer zwak, zwak en basis. De voldoende beoordeling betekent dat het basisarrangement gehandhaafd blijft.
Voorafgaand aan het onderzoek, hebben wij de inspecteur verzocht een leerling buiten de CITO eindtoets van 2015 te laten. De inspecteur heeft het dossier van deze leerling uitvoerig bestudeerd, waarna hij ons verzoek heeft gehonoreerd. Hierdoor zijn onze eindopbrengsten volgens de inspectienormen over de afgelopen drie jaar voldoende.
De inspecteur liet zich zeer positief uit over het pedagogisch klimaat op school en constateerde een ordelijk schoolklimaat en een respectvolle pedagogische setting. Hij stelde dat het werken met en volgens de visie van De Vreedzame School een duidelijk zichtbaar positief effect heeft op het pedagogisch klimaat. Ook de ontwikkeling van het onderwijs op onze school waardeerde hij positief.
Vanzelfsprekend constateerde de inspecteur een aantal ontwikkelpunten. In de rapportage van het onderzoek zal de inspecteur met een aantal aanbevelingen komen; aanbevelingen om tot stabielere en robuustere opbrengsten (scores op de CITO toetsen en de CITO eindtoets) te komen.

Via onderstaande links kunt u het definitieve rapport kwaliteitsonderzoek en bijbehorende brief van de onderwijsinspectie openen.

Brief definitief rapport KO dd 28 januari 2016
Definitief rapport KO dd 28 januari 2016