Groepen & Personeel

Bij ons op school werken wij in combinatiegroepen. We kennen dit schooljaar de volgende groepen:

Groep 1/2 – Groep 3/4 – Groep 5/6 – Groep 7/8


Onderwijzend personeel

Alie Sanders, leerkracht groep 1/2

Marcella Speelman, leerkracht groep 1/2

Ina Tilman, leerkracht groep 3/4

Jannette Koning, leerkracht groep 3/4

Margriet Leever, leerkracht groep 5/6

Jannita Dijkstra, leerkracht groep 5/6, vertrouwenspersoon

Yvonne Zweep, leerkracht groep 7/8


Directie en Intern begeleider

Tonnie Smit, directeur

Margriet Leever, intern begeleider


Onderwijs ondersteunend personeel

Anika Wolfs, onderwijsassistente

Patrick Beek, vakleerkracht bewegingsonderwijs

Gerda Hebels, administratief medewerker

Marko Duparant, conciërge

Hanna, docent HVO

Antje Kousbroek, schoolschoonmaakster