Schoolgids

De schoolgids van de Openbare Basisschool Prins Willem Alexander bevat allerhande informatie over de school. Er staat in beschreven waar wij als school voor staan, hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe wij dit organiseren.

De zaken die specifiek het schooljaar 2018–2019 betreffen, zoals het vakantierooster, vrije dagen, inzet van het personeel etc. zijn opgenomen in de schoolgids. De schoolgids is samengesteld door het team en de directeur. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de inhoud van de schoolgids.

Als het lezen van de gids vragen oproept, of wanneer u suggesties t.a.v. de inhoud van de gids hebt, kunt op school terecht.
U bent van harte welkom.

Namens het team,

Tonnie Smit
directeur

De schoolgids kunt u openen via onderstaande link

Schoolgids 2018-2019