Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? U kunt de inschrijfformulieren hieronder downloaden.
01 PWA Inschrijfformulier
02 PWA Intakeformulier 4-jarigen
03 PWA Intakeformulier tussentijdse instroom
04 PWA Schoollogopedie
05 PWA Formulier tbv infoverstrekking gescheiden ouders
06 PWA Verklaring toestemming verstrekken medicijnen
07 PWA Leeswijzer

Denkt u erover om uw kind aan te melden voor onze school en wilt u graag eerst een informerend gesprek? U kunt een mail sturen aan Sjoerd van Slageren, directeur van de school; directie.pwa@primah.org. Hij neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.