Schooltijden

Eind april 2018 hebben de ouders in grote meerderheid gekozen om de schooltijden op de PWA te veranderen en over te gaan naar het 5 gelijke dagenmodel. Vervolgens hebben team en Medezeggenschapsraad besloten m.i.v. het schooljaar 2018-2019 met het 5 gelijke dagen model te starten.

Groep 1 t/m 8 :  Maandag t/m vrijdag van 8.30u – 14.00u

De tijden van de pauzes:
Groep 1-2
10.30u fruit eten

Groep 3 t/m 8:
10.00u fruit eten en voorlezen
10.15u-10.30u plein