Currently browsing

Page 2

Nieuwsbrief GMR oktober 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: – GMR-vergadering 19 oktober – Invulling secretarisrol GMR – Invulling vacature RvT – Jaarstukken 2016 – Toekomst GMR …

Nieuwsbrief oktober 2017

Beste ouders, verzorgers, De nieuwsbrief van oktober kunt u openen via onderstaande link: Nieuwsbrief oktober 2017 De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: …

Nieuwsbrief september 2017

Beste ouders, verzorgers, De nieuwsbrief van september kunt u openen via onderstaande link: Nieuwsbrief september 2017 De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: …

Concept schoolgids 2017-2018

Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden. Het betreft een conceptversie. De definitieve versie wordt na instemming van de MR op …

Nieuwsbrief juli 2017

Beste ouders, verzorgers, De nieuwsbrief van juli kunt u openen via onderstaande link: Nieuwsbrief juli 2017 De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: …

Nieuwsbrief mei 2017

Beste ouders, verzorgers, De nieuwsbrief van mei kunt u openen via onderstaande link: Nieuwsbrief mei 2017 De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: …

Notulen MR vergadering 05-04-2017

Hieronder staan de notulen van de MR vergadering van 12-10-2016 Notulen MR vergadering 05-04-2017   Volgende MR vergadering is op 10-05-2017